Reģistrēties ar e-pastu

Šo formu aizpilda līgumslēdzējs, persona, kurai ar mums ir spēkā esošs līgums
Ja Jums nav Latvijā reģistrētā personas koda, aicinām nosūtīt e-pastu uz info@lg.lv ar aizpildītu un parakstītu pieteikumu reģistrācijai
Abonenta numurs atrodams ikmēneša rēķinā vai gada pārskatā.
Nepieciešama palīdzība?
Kā pieslēgties / reģistrēties

Pirmreizējā pieslēgšanās fiziskām personām jāveic līgumslēdzējam ar internetbankas vai eParaksta palīdzību. Reģistrēties var ar internetbankas, eParaksta vai e-pasta palīdzību. Neizdodas reģistrēties vai pieslēgties?