Nodot skaitītāja rādījumu

Aicinām iesniegt rādījumu no 27.06.2024 līdz 02.07.2024 plkst. 12:00
Patēriņa dati tiek saņemti no sadales sistēmas operatora Gaso

Autorizēties klientu portālā

Klientu portālā pieejama aktuālā informācija par summu samaksai vai pārmaksu, maksājuma vēsturi u.c

Pieslēgties

Ievadiet abonenta vai līguma numuru

Ja nepieciešams iesniegt rādījumu cita klienta vietā, norādiet viņa abonenta vai līguma numuru

Nepieciešama palīdzība?

Kā pareizi nolasīt skaitītāja rādījumus?

Skaitītāja rādījumi jānolasa veselos skaitļos, visas melnās skaitļu zīmes pirms komata

Citi biežāk uzdotie jautājumi

Ko darīt, ja ievadīju kļūdaino rādījumu?

Skaitītāja rādījumu var izlabot pats, kamēr ir atvērts ziņošanas periods. Pēc šī perioda beigām, aicinām sazināties ar sadales sistēmas operatoru Gaso

Vairāk par skaitītāju rādījumu ziņošanu

Kur ir atrodams abonenta numurs?

Abonenta numurs ir pieejams visos norēķinu dokumentos

Citi biežāk uzdotie jautājumi